Grey and red ACG Pulse logotype

Return units RFID

Smidig returnering med RFID

Ta kontroll över era artiklar

Med våra returlösningar så säkrar du att artiklar/föremål/plagg används och returneras på ett ansvarsfullt sätt. Du har full koll på vem som har haft artiklar/plagg senast, vilket kommer att bidra till minskat svinn, minskad kostnad och minskad miljöpåverkan. Med våra smarta lösningar har ni koll på lagersaldo och statistik i real-tid.

Våra smarta returlösningar ger:

  • Snabb Roi
  • Minskat Svinn
  • Minskad Kostnad
  • Minskad miljöpåverkan
  • Koll på lagersaldo och statistik i real-tid

Vi har lösningen för er

  • Säkerställ att plagg returneras
  • Ha koll på saldot i real-tid
  • Ha full koll på var artiklar/plagg/föremål/befinner sig

     

Smarta returlösningar för enkel artikelhantering, klädhantering plagghantering. Hitta just den retur lösningen som passar ditt företag/organisation. Vårt webbaserade logistikprogram Q-Web ger dig full koll på var artiklar/plagg befinner sig. Du kan spåra plagg i realtid och ha full koll på lagersaldo i realtid. 

A grey Q-Soil return unit from ACG Pulse.
Q-Web Soil
ACG Pulse Q-Soil mini smart return unit for RFID items.
Q-Web Soil Mini
Q-Web Soil Mini
återlämning av använda arbetskläder, sjukhuplagg, artikelhantering, plagghantering, textilhantering, textillösningar.
Scanning red RFID marked t-shirts on a Q-Trust.

Nedan finner du våra returlösningar.

Hitta den rätta lösningen för just dina behov

Q-Soil

Q-Soil är en smart RFID (UHF) baserad returenhet med hög prestanda avsedd för tvättvagnar och tvättpåsar, där artiklar återlämnas efter användning.

Q-Soil är avsedd för industriell användning. Storleken på Q-Soil har skräddarsytts för att passa de flesta standardvagnar i industrin. Konstruktionen är den perfekta lösningen för läsning av smutsplagg.

Med hög skanningshastighet klarar Q-Soil av att läsa alla smutsplagg med utmärkt precision när de släpps genom rännan (returluckan). De lästa/skannade artiklarna bearbetas sedan och deras status uppdateras genom Q-web databasen. Q-Soil finns även som en mindre variant Q-Soil Mini.

Q-Trust

Q-Trust är vårt självbetjäningssystem för obemannade lagerutrymmen där användaren själv scannar in och registrerar returen av föremålen i fråga.

Den eller de RFID märkta artiklarna som ska returneras  placeras på Q-Trusten och läses snabbt in. Artiklarna blir registrerade och lagersaldot blir uppdaterat i real-tid.

Om Q-Trust används för returnering av smutsiga plagg rekommenderas separata Q-Trust stationer för att undvika kontaminering.

Q-Scan

Q-Scan är en bemannad enhet där retur kan göras genom att förrådspersonal tar emot och scannar in returnerade föremål.

Q-Scan kan även kombineras med handscanner för scanning (t ex vid scanning av skrymmande föremål, som inte är lämpliga för placering på RFID-antennen).

Om Q-Scan används för returnering av smutsiga plagg rekommenderas separata Q-Scan stationer för att undvika kontaminering.

Registration Station

Registrerings stationen används för att registrera och administrera artiklar/föremål i Q-Web®.
Produkten består av en smidig kombination av RFID läsare och RFID antenn, som enkelt ansluts via USB till en av kund tillhandahållen dator (en dator per station).

Har du frågor om våra returenheter och alla dess möjligheter?

Tveka inte att kontakta oss!

Relaterade produkter

RFID system (UHF) med hög prestanda, avsedd för industriell användning.

Självbetjäningssystem för uttag och retur i obemannade lagringsutrymmen.

Smart varuautomat som ger personal tillgång till artiklar 24/7 årets alla dagar.