Grey and red ACG Pulse logotype

Digitaliserade logistik systemlösningar med eller utan RFID för industrin

Våra logistiklösningar hjälper dig att säkra din personals tillgång till arbetskläder, PPE och förbrukningsartiklar 24/7

I tillverknings- och kemisk industri utförs mycket av det dagliga arbetet med kraftigt förorenade material.

Det gör det extra viktigt att plaggen är ordentligt rengjorda, underhållna och levererade i tid, enligt ISO/NEN/CE-standarderna, och att det alltid finns tillräckligt med rena plagg på lager.

Förutom tillgänglighet är insikt i användandet och hur du får full koll på kostnaderna samt hur man minimerar svinn av dyra skyddsplagg viktiga frågor.

Industrisektorn använder, köper och lagrar fortfarande personliga plagg och personlig skyddsutrustning (PPE) som kräver mycket lagringsutrymme (m²). 

Med våra digitaliserade systemlösningar, genom att tillhandahålla en logistisk hanteringslösning för plagg, kan övergången från personliga plagg enkelt göras till ”storleksbaserade plagg”.

Poolplagg kommer att göras ”personifierade” genom att registrera och länka UHF/RFID till dina användare.

Det kommer att leda till betydande kostnadsbesparingar genom att minska antalet artiklar i omlopp.

Extra fördelar:
  • De plagg som behövs, används och underhålls mer optimalt,
  • Det behöver produceras mycket färre plagg. Det är bra för miljön och främjar hållbart företagande.
 

Dessutom är det också en avsevärd utrymmesbesparing eftersom plaggen inte förvaras i personliga skåp, utan kan registreras och säkert hämtas på en central punkt.

Genom att använda tillgänglig information i vårt webbaserade logistiksystem 
Q-Web® kommer även spårningen av plaggets plats att övervakas och antalet förlorade plagg kommer att minska avsevärt.

Omsättningen av plaggen ger också insikt i hur eventuella hygienkrav kan uppfyllas. Denna fråga blir allt viktigare i branschen.

Förutom de ofta dyra skyddsplaggen används ofta också personlig skyddsutrustning (PPE), och även den utrustningen kan tillhandahållas genom våra lösningar med eller utan RFID.

Slutligen så bör personlig skyddsutrustning också alltid finnas tillgänglig för dina anställdas säkerhet.

Dina fördelar:

  • Kostnadsbesparingar
  • Förvaring i slutet och säkrat utrymme
  • Kontroll och insikt i plaggens processer och användning
  • 24/7 optimal användning och användarvänlig
  • Utrymmesbesparing (M2)
  • Reducerar mängden förlorade dyra plagg
  • Möta kraven på hållbarhet för en bättre miljö

KONTAKTA OSS

Använd formuläret nedan för att kontakta oss.