Vi har lösningarna för dig inom livsmedelsbranschen

Utmaningarna är enorma inom livsmedelsindustrin:
 • Brist på   råvaror,
 • Produktion 24/7
 • Många tillfälliga och ofta utlandstalande anställda
 • Daglig efterlevnad av de nödvändiga internationella hygienstandarderna (IFS-Food / BRC-food / HACCP).
 • Snäva finansiella marginaler
 
Höga krav

I din bransch är de viktigaste nyckelkraven hygien, kontroll, revision och insikt i dina utgifter och kostnader.

Att uppfylla alla dessa krav är ofta mycket svårt och tidskrävande.

Bara att förse din (tillfälliga) personal med tillräckligt många rena plagg och personlig skyddsutrustning varje dag (ibland flera gånger om dagen) är en riktig utmaning.

Ställer du dig ofta frågan:
 • Hur kontrollerar jag att alla mina anställda verkligen uppnår den hygiennivå som krävs?
 • Hur vet jag  att jag  inte har lagt för mycket eller (ännu värre) för lite plagg i omlopp?
 • Hur kontrollerar jag att mina dagliga utgifter för mina plagg och personlig skyddsutrustning är och håller sig inom min budget?
 • Hur kan jag styra mina anställda till en högre hygiennivå och hur ger jag information till mina anställda om användandet av standardiserade arbetsplagg och personlig skyddsutrustning (PPE).

Vi har svaren

Frågor som ovan, är frågor som vi på ACG Pulse AB arbetar med och löser dagligen och som vi gärna hjälper dig med. Vi har många års erfarenhet och kan skapa skräddarsydda lösningar för just dig och dina utmaningar.

Våra system/lösningar gör det möjligt att dela ut och hämta arbetsplagg på ett kontrollerat och optimerat sätt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Genom att använda tillgänglig information i vårt webbaserade logistiksystem Q-Web®, kommer plaggets placering att övervakas och går att spåras i realtid. Statistik som visar plaggens omsättning ger också insikt i hur hygienkraven kan uppfyllas.

Inom livsmedelsindustrin är anställda vana vid att använda ej personliga lånearbetskläder (storleksbaserade enhetliga plagg). Genom att använda våra logistikhanteringslösningar knyts plagg till användaren genom länkning/ registrering via UHF/RFID och gör lånearbetskläderna ”personliga”.

Personal kommer att ta bättre hand om sina kläder och ta ett större ansvar för hygienfrågor, om de vet att de är kontrollerade på ett användarvänligt sätt.

Hur detta utförs kan anpassas helt efter dina behov och önskemål.

Genom att få bättre insikt i förbrukningen och användandet mängden plagg, kan antalet plagg minskas, samtidigt som du kan säkerställa att hygiennivån höjs. Du har inga enorma (underhålls)kostnader för dyra dispensingsystem, så du kommer att bättre kunna göra din organisation mer hållbar och redo för framtiden.

Dina Fördelar:

 • Kostnadsbesparingar
 • Hygienisk förvaring i slutet och säkrat utrymme
 • Kontroll och insikt i plaggens processer och användning
 • 24/7 optimal användning och användarvänlig
 • Utrymmesbesparing (m²)
 • Möta kraven på hållbarhet för en bättre miljö

KONTAKTA OSS

Använd formuläret nedan för att kontakta oss.