Grey and red ACG Pulse logotype

Check-In

Återlämna arbetsplagg

Retur

Använda arbetsplagg returneras enkelt genom inkastluckan på returenheten. Avregistrering sker direkt på användarens personliga plaggkonto och nya rena kläder kan hämtas ut.

Identifiering

Plaggen identifieras av en RFID transponder som är integrerad i varje unikt plagg och med stöd av RFID tekniken håller systemet reda vad som returnerats och av vem.

Sortering

Returnerade plagg sorteras automatiskt i olika tvättvagnar. Beroende på hur systemet är konfigurerat så kan tvätteriet välja hur de vill sortera t ex efter plaggtyp, färg eller annan kategori. Systemet hanterar upp till fem olika sorteringsalternativ.

Tillval

Som tillval finns det också en specialfunktion som upplyser tvätteriet om att plagget behöver översyn för t ex lagning.

Fristående enhet

Returnenheten kan användas som fristående modul.

I kombination med plagghanteringssystem

För bästa resultat med full spårbarhet, dokumentation av bytesfrekvens, kostnadseffektivitet och total kontroll används returenheten med fördel i kombination med utleveranser genom plagghanteringssystemet UNIMAT.

I samverkan med vår samarbetspartner Elis.

 

KONTAKTA OSS

Använd formuläret nedan för att kontakta oss.