Grey and red ACG Pulse logotype

Q-Web®Scan

BEMANNAD SCANNINGSTATION FÖR RFID MÄRKTA ARTIKLAR

RFID – Track and Trace

Q-Web Scan betjänas av en operatör, som manuellt levererar föremål till användare. Transaktioner av artiklar/föremål administreras i vårt användarvänliga webbgränssnitt Q-Web®, som gör det enkelt att hantera och administrera användare, artiklar/föremål och statistik – Track and Trace.

Q-Web Scan består av en smidig kombination av RFID läsare och RFID antenn, som enkelt ansluts via USB till en av kund tillhandahållen dator (en dator per station).

 

Användning:

  • Hanterar RFID (UHF) märkta föremål
  • Bemannad utlämning av föremål till användarna.
  • Retur av föremål tillbaka till lager.
  • Scanna föremål till förvaringsutrymmen (lagerrum).

 

Placering

Q-Web Scan placeras lämpligen i anslutning till ett lager eller i produktion där leverans av föremål till användare önskas ske.

Stationen kan med fördel placeras på ett befintligt bord eller monteras under en bordsskiva. Om RFID-antennen placeras under en bordsskiva får inte bordsskivan vara av ett material som hindrar radiovågorna från RFID-antennen från att nå transpondern, ex.vis metall eller vissa laminat.

Om Q-Web Scan ska användas för retur av smutsiga plagg, rekommenderas separata Q-Web Scan-stationer för att undvika kontaminering. Rekommenderad metod för att returnera nedsmutsade plagg är Q-Web Soil eller Q-Web Soil Mini som ger en högre hygienfaktor.

 

Specifikation på av kunds tillhandahållen dator:
  • PC med Windows 10 eller nyare
  • 2st lediga USB-portar
  • TeamViewer installerad (för support)
  • Internet access

 

SKRÄDDARSYDD HELHETSLÖSNING

Q-Web Scan kan med fördel kombineras med andra Q-Web® produkter från ACG Pulse, som Q-Web Gate, Q-Web Soil, Q-Web Cabin, Q-Web Lock UHF med flera, för en skräddarsydd helhetslösning som är anpassad efter dina önskemål och behov.

 

 

Sammanfattning

Q-Web Scan möjliggör manuell registrering och utlämning av RFID-märkta föremål av en operatör. Transaktionerna hanteras i det användarvänliga gränssnittet Q-Web®.
Scanning stationen består av en RFID-läsare och en antenn som kan anslutas till en dator som tillhandahålls av kunden. Den placeras i närheten av lager eller produktionsanläggningar och möjliggör återlämning och uthämtning av artiklar som arbetskläder, verktyg mm.