Affärsområden

Systemlösningar med många möjligheter!

Varje kund är unik oavsett vilken bransch du tillhör. Därför erbjuder vi dig kundanpassade systemlösningar från ACG Pulse AB. Vi kombinerar olika moduler och produkter som hanterar artiklar, arbetskläder, förnödenheter och personlig skyddsutrustning (PPE) på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt.

VAD ÄR EN SYSTEMLÖSNING?

Genom att sätta samman olika moduler och produkter med specifika egenskaper avsedda för till exempelvis inladdning, utlämning och återlämning av artiklar, skapar vi ett unikt flöde för den förrådsyta som finns att tillgå.

Våra flexibla systemlösningar hanterar alla varianter, såsom:

  • Envägsartiklar: ex arbetshandskar, PPE och förbrukningsartiklar
  • Låneartiklar: ex handscanners, PDA, verktyg, nycklar
  • Cirkulärt flöde av artiklar: ex arbetskläder och flatgods

VI TILLGODOSER HELT ENKELT DET BEHOV DU HAR I DIN VERKSAMHET!

SJUKvård

INDUSTRI

LIVSMEDEL

Logistik

Detaljhandel

Läkemedel

Washed garments with RFID in laundry, ready for the garment handling system from ACG Pulse AB.

Tvätterier

Hotell & RestaURANG

Stat & Kommun

Event/NÖJESPARK

KONTAKTA OSS

Använd formuläret nedan för att kontakta oss.